Výkyvné sekce – nožové

VYUŽITÍ:       
Výkyvná kultivační sekce KA1 je určena k mechanickému ničení plevelů a prokypření půdy v řadových výsadbách trvalých kultur (vinice, sady, a pod.)

POPIS: 

Výkyvnou sekci tvoří robustní ložiskový domek s připevňovací přírubou, ve které je ve dvou ložiscích uložen hřídel s montážní přírubou pro připevnění okopávacích nožů – plužků – disků – rotačních sekaček a pod.Součástí hřídele je zařízení mechanického čidla přenášející kontakt s obdělávanou kulturou na velmi citlivý hydraulický rozvaděč dávkující olej do hydr. válce, který otáčí hřídelem a tím vysouvá nebo zasouvá pracovní nástroj (nůž) mezi obdělávané plodiny.Polohu mechanického čidla vůči noži lze upravit pootočením nebo vysunutím podle vlastního uvážení, převážně však podle stavu vinice nebo sadu (mladé výsadby, dožívající vinice).Při okopávání proti svahu je nutné zvětšit ,,distanc“ čidla od břitu okopávacího nože, při naklonění traktoru se předsazení čidla oproti noži zmenšuje a došlo by k poškození keřů (stromků). Vysouvací sílu hydr. válce působícího na okopávací nástroj lze nastavit na přepouštěcím ventilu, který je součástí rozvaděče.

DOPLŇKY:

  • vyhrňovací lopatka
  • slupice s předradličkou
  • hydraulické svahové naklápění
  • rotační adaptéry
  • STOP tlačítko – elektromagnet

MONTÁŽ:

Výkyvnou sekci lze připojovat na všechny druhy tažných zařízení (malotraktory,traktory), které mají vnější hydraulický okruh a výkon čerpadla min. 8l/min. Je možno ji připevnit na čelní nebo boční nosiče, nebo také jako součást kultivačního nářadí (kultivátory, plečky, diskové podmítače apod.). U tažných zařízení s výkonem čerpadla nad 20l/min. mohou být sekce oboustranné.

« 1 z 2 »

Výkyvná nožová sekce + aktivní hrotový kypřič