Boční nosiče nářadí

Výhody: dobrý výhled na nářadí a stabilita traktoru ve svažitém terénu.

POPIS:
Nosič nářadí N2 s vertikálním zdvihem
Zařízení se skládá ze svislého sloůpku, na kterém se pomocí hydraulického válce posunuje ,,jezdec“ s montážní přírubou pro nářadí. Montážní příruba může být pevná, nebo hydraulicky naklápěná. Sloupek je přivařen na vodorovné jeklové rameno posuvně uloženého v tubusu ze silnostěnného jeklu. Stranový výsuv je mechanický, nebo hydraulický. Tubus se pomocí šroubů připevňuje k bloku motoru traktoru mezi nápravy, nebo čelně před traktor. Hydraulické prvky se připojují k vnějšímu hydraulickému rozvodu traktoru. Nosič nářadí lze využít pro montáž výkyvných kultivačních sekcí, přiorávacích plužků a disků, ometačů, odsavačů listů apod.

Nevýhody: nemožnost montáže na některé typy traktorů, obtížnost zabezpečit aby pracovní nástroje v přepravní poloze nepřesahovaly obrys traktoru a tím i práce v užších meziřadích.